Προσομοίωση του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη σε εφαρμογές οικολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσιτούρας Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2019
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο