Παραπομπή APA

Τσιτούρας Κωνσταντίνος. (2019). Προσομοίωση του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη σε εφαρμογές οικολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Τσιτούρας Κωνσταντίνος. Προσομοίωση του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη σε εφαρμογές οικολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Θεσσαλονίκη, 2019.

Παραπομπή MLA

Τσιτούρας Κωνσταντίνος. Προσομοίωση του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη σε εφαρμογές οικολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.