Εγχειρίδιον πρακτικής σαπωνοποιίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σαμιωτάκης Κωνσταντίνος, Βαμβακάς Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Εκδότης: Ιωάννης Δ. Κολλάρος , 1926
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ