Απορρόφησις του διοξειδίου του άνθρακος υπό υδατικών διαλυμάτων αιθυλενοδιαμίνης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μανουσάκης Γεώργιος Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Φυσικομαθηματική Σχολή
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1964
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 660.28423 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη