Ερευνα επί της δυνατότητος σταθεροποιήσεωςτων ελληνικών εδαφών δια ασβέστου και σιμέντου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Γεώργιος Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Εργ. Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1972
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ