Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (8ο:2019:Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής , 2019
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου