Ανάλυση και ανασχεδιασμός εκπαιδευτικού κτιρίου με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση και ο ανασχεδιασμός ενός υφιστάμενου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, εφαρμόζοντας Ανελαστική Στατική Ανάλυση (Pushover) σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και του Ευρωκώδικα 8. Επίσης, παρουσιάζεται η μέθοδος με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω ενισχύσεις, όπως...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τάνης Βασίλειος, Μπίρτσης Αντώνιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια