Φέρουσα ικανότητα πασσάλων με εφαρμογή DIN 1054 και EN 1997.02 - Σύγκριση αποτελεσμάτων - Έλεγχος μέσω δοκιμών φόρτισης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαραγιάννης Π., Ανδρικοπούλου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (7o : 2014 : Αθήνα) / / ΕΕΕΕΓΜ, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Φόρτιση
Φέρουσα Ικανότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου