Ανάλυση και σχεδιασμός μέτρων σταθερΟποίησης κατολίσθησης στον Αναλιόντα επαρχίας Λευκωσίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λουκίδης Δ., Ιταλός Χ., Παπαναστασίου Π., Λαζάρου Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (7o : 2014 : Αθήνα) / / ΕΕΕΕΓΜ, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων
Λέξη-Κλειδί:Κατολισθήσεις
Ευστάθεια Πρανών
Αριθμητικές Μέθοδοι
Στατική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου