Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις μετακινήσεις τοίχων οπλισμένης γης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζευγώλης Ι.Ε., Ντούλης Γ.Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (7o : 2014 : Αθήνα) / / ΕΕΕΕΓΜ, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένη Γή
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Μετακινήσεις
Τοίχοι Αντιστήριξης
Οδοποιία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου