Εφαρμογή της μεθόδου της οπλισμένης γης στην αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.-Η περίπτωση του Χ.Α.Δ.Α. Σύρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πλατής Α. Δ., Μάλλιου Κ.Θ., Πλατής Δ.Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (7o : 2014 : Αθήνα) / / ΕΕΕΕΓΜ, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων
Λέξη-Κλειδί:Απόβλητα
Οπλισμένη Γή
Επιχώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου