Σεισμικές εδαφικές ωθήσεις & αδράνεια τοίχου σε ακλόνητες κατασκευές αντιστήριξης:Σύγχρονη ή ασύγχρονη δράση;

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κιτσής Β.Γ., Βλαχάκης Β.Σ., Αθανασόπουλος Γεώργιος Α., Αθανασοπούλου-Ζέκκου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (7o : 2014 : Αθήνα) / / ΕΕΕΕΓΜ, ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σεισμική Φόρτιση
Σεισμική Απόκριση
Τοίχοι Αντιστήριξης
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου