Παραπομπή APA

Κοροβέση Αλίς, & Μεταξά Κυριακή. (2019). Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2.0: Πολιτικές εξελίξεις και προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπισή της. Θεσσαλονίκη: Heinrich Boell Stiftung.

Παραπομπή Chicago Style

Κοροβέση Αλίς, and Μεταξά Κυριακή. Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2.0: Πολιτικές εξελίξεις και προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπισή της. Θεσσαλονίκη: Heinrich Boell Stiftung, 2019.

Παραπομπή MLA

Κοροβέση Αλίς, and Μεταξά Κυριακή. Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2.0: Πολιτικές εξελίξεις και προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπισή της. Θεσσαλονίκη: Heinrich Boell Stiftung, 2019.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.