Παραπομπή APA

Τζιάτζιος Γεώργιος. (2018). Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα της Λίμνης Κάρλας. Λάρισα: Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Τζιάτζιος Γεώργιος. Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα της Λίμνης Κάρλας. Λάρισα: Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Τζιάτζιος Γεώργιος. Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα της Λίμνης Κάρλας. Λάρισα: Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.