Παραπομπή APA

Λουκάς Α. (2018). Σχεδιασμός και διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στη Θεσσαλία: Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Λάρισα: Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Λουκάς Α. Σχεδιασμός και διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στη Θεσσαλία: Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Λάρισα: Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας, 2018.

Παραπομπή MLA

Λουκάς Α. Σχεδιασμός και διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στη Θεσσαλία: Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Λάρισα: Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας, 2018.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.