Σχεδιασμός και διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στη Θεσσαλία Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λουκάς Α., Παπαϊωάννου Γ., Σιδηρόπουλος Π., Βασιλειάδης Λ., Μυλόπουλος Ν.
Συλλογικό Έργο: Πηνειός Ποταμός πηγή ζωής και ανάπτυξης στη Θεσσαλία, Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας , 2018
ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ελεγχος Πλημμυρών
Ανάλυση Επικινδυνότητας
Πλημμύρες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης