Βελτιστοποίηση προγραμματισμού εργασιών συντήρησης των γραμμών 2 & 3 του μετρό της Αθήνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αργυροπούλου Κωνσταντίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Σχ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2017
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο