Παραπομπή APA

Βραχόπουλος Μιχάλης. (2009). Ενεργειακή αποθήκευση υλικών αλλαγής φάσης (PCMs) - Μέτρηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων & αξιολόγηση παθητικής εφαρμογής PCM. ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Βραχόπουλος Μιχάλης. Ενεργειακή αποθήκευση υλικών αλλαγής φάσης (PCMs) - Μέτρηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων & αξιολόγηση παθητικής εφαρμογής PCM. ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2009.

Παραπομπή MLA

Βραχόπουλος Μιχάλης. Ενεργειακή αποθήκευση υλικών αλλαγής φάσης (PCMs) - Μέτρηση θερμοφυσικών ιδιοτήτων & αξιολόγηση παθητικής εφαρμογής PCM. ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.