Φυσική περιγραφή:σ. 647-654 : εικ., πιν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογρ.: σ. 654
Εκδότης:ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
ISSN:1108-3603
Κωδικός DEWEY:621.402 - (Αποθήκευση θερμότητας:Θερμομηχανική)
660.28427 - (Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
620.11296 - (Θερμομονωτικα υλικα:Αντοχη υλικων)
DEWEY Γενικού θέματος:621 - (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)