Παραπομπή APA

Δαλαμπάκης Π. (2014). Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας στην πρωίμηση φυτειών υπό χαμηλή κάλυψη. Η περίπτωση του σπαραγγιού στην περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας. ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής.

Παραπομπή Chicago Style

Δαλαμπάκης Π. Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας στην πρωίμηση φυτειών υπό χαμηλή κάλυψη. Η περίπτωση του σπαραγγιού στην περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας. ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2014.

Παραπομπή MLA

Δαλαμπάκης Π. Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας στην πρωίμηση φυτειών υπό χαμηλή κάλυψη. Η περίπτωση του σπαραγγιού στην περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας. ΙΗΤ Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.