Αγγελόπουλος, Ηλίας του Ιωάννη, 1859-1932

Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1859 και πέθανε το 1932. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Σχολή Γεφυροποιών της Ecole des Ponts et Chaussees στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1886. Εργάστηκε στην υπηρεσία Δημοσίων Εργων από το 1886 μέχρι το 1900 και προήχθη σε νομομηχανικό. Επίσης το 1886 εργάστηκε ως μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων και ως μηχα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole des Ponts et Chaussees Σχολή Γεφυροδοποιών Παρίσι 1886
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Χαριτάκης, Θ. , 1 Μαίου 1932 , σελ. 485-487
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Δημοσιεύσεις:Αι λιθόδμηται δεξαμεναί Πειραιώς εν Κωφώ λιμένι προς επισκευήν και καθαρισμόν των πλοίων
Αι λιθόδμηται δεξαμεναί Πειραιώς εν Κωφώ λιμένι προς επισκευήν και καθαρισμόν των πλοίων
Περί των πλημμύρων εν τω λεκανοπεδίω των Αθηνών
Συνοπτική μελέτη περί υδρεύσεως Αθηνών και Πειραιώς
Μελέτη περί υδρεύσεως των Αθηνών
Περί της διοχετεύσεως των υδάτων Στυμφαλίας
Εκθεσις της Επιτροπής προς εξέτασιν των ακαθάρτων υδάτων του Φαλήρου
Περί της διοχετεύσεως των υδάτων του Μέλανος εις Αθήνας και της εν Ανθήδονι πτώσεως: διάλεξις γενομένη εν τω Πολυτεχνικώ Συλλόγω τη 29η Δεκεμβρίου 1899
Λιθόδμητος δεξαμενή εν Σύρω προς καθορισμόν και επισκευήν των πλοίων
Τα πρώτα εν Ελλάδι έργα δια σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς συστήματος Hennebique
Οικία ενδεκαόροφος εν Παρισίοις του Hennebique (1 Rue Danton): κατασκευασθείσα ολόκληρος διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς (Beton Arme)
Αι μεγάλαι αποθήκαι του νεόυ τελωνείου εν Πάτραις
Οικία Αλέξανδρου Αφεντούλη επί της οδού Σταδίου και πλατείας Κολοκοτρώνη κατασκευασθείσα διά σκιρροκονιάματος σιδηροπαγούς συστήματος Hennebique
Περί διοικήσεως και βελτιώσεως των ελληνικών λιμένων
Μελέτη περί Συγγραφών Σκευοθήκης Φίλωνος εν Πειραιεί και Ναού Λεβαδείας
Πραγματεία "Περί Πειραιώς και των λιμένων αυτού κατά τους αρχαίους χρόνους"
Πλούτος
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Διαδίκτυο:Προσωπογραφία του Ηλία Αγγελόπουλου
Η νεκρολογία για τον Ηλία Αγγελόπουλο, όπως δημοσιεύτηκε στα Τεχνικά Χρονικά, 1 Μαµιου 1932, σελ. 485-487
Αι λιθόδμηται δεξαμεναί Πειραιώς εν Κωφώ λιμένι προς επισκευήν και καθαρισμόν των πλοίων, μέρος Α', Β', Γ'
Αι λιθόδμηται δεξαμεναί Πειραιώς εν Κωφώ λιμένι προς επισκευήν και καθαρισμόν των πλοίων, μέρος Δ'
Περί των πλημμύρων εν τω λεκανοπεδίω των Αθηνών
Συνοπτική μελέτη περί υδρεύσεως Αθηνών και Πειραιώς
Εκθεσις της Επιτροπής προς εξέτασιν των ακαθάρτων υδάτων του Φαλήρου