Ορλάνδος, Αναστάσιος

Εξελέγη καθηγητής της Βυζαντινής Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπσιτημίου Αθηνών το 1939.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Ελλάδα 1939
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κατηγορίες Έργων:Βυζαντινή Τέχνη