Νταουντάκης, Γεώργιος Ι., 1910-1935

Σπούδασε στην R. Scuola d' Ingegneria της Padova. Μέλος του Συλλόγου "Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Χανίων".

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: R. Scuola d' Ingegneria Ιταλία 1933
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιαν. 1935 ; τευχ. 73-84 , σελ. 29-30
Τόποι δραστηριότητας: