Δημητρακόπουλος, Ανάργυρος Ι., 1885-1966

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ και αποφοίτησε το 1909. Υπηρέτησε από το 1911 στο Υπ. Συγκοινωνιών και μετά στο Υπ. Δημοσίων Εργων, απ' όπου απεχώρησε το 1946 ως Γενικός Διευθυντής. Συνέβαλε στην ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαϊά του 1916 και των Σερρών, και είχε την πρωτοβουλία στη δημιουργία του Κήπου του Πεδίου του Αρεως. Διετέλεσε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1909
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Δημοσιεύσεις:Η επίδρασις του οικονομικού παράγοντος επί της εξελίξεως των πόλεων της Ελλάδας και ιδία της Πρωτευούσης
Ένα βλέμμα εις την πολεοδομικήν εξέλιξιν της πρωτευούσης και την εξ αυτής διαγραφομένην προοπτικήν
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης:
Διαδίκτυο:Αρθρα του Α. Δημητρακόπουλου στα Τεχνικά Χρονικά
Η νεκρολογία για τον Α. Δημητρακόπουλο, όπως δημοσιεύθηκε στα Τεχνικά Χρονικά, Αύγουστο 1966, τ. 8, σελ. 78
Η παραίτηση του Α. Δημητρακόπουλου από Πρόεδρος ΤΕΕ (από Τεχνικά Χρονικά, 1-15 Ιουλίου 1941, σελ. 176.
Η φωτογραφία του Ανάργυρου Δημητρακόπουλου