Δασκαλόπουλος, Κωνσταντίνος Δ., 1917-1944

Προσελήφθη με τη βία διερμηνέας από τους Γερμανούς. Μετέφραζε τις καταθέσεις παραποιημένες, με αποτέλεσμα να ανακαλυφθεί και να διαταχθεί η σύλληψη του. Κατώρθωσε να κρυφυεί και συνελήφθη ο πατέρας του, τον οποίον οδήγησαν στον Τύρναβο για εκτέλεση. Μόλις το έμαθε, πρόλαβε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον πατέρα του και ανέβηκε στη θέση του. Ετσι, εκτελέστηκε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Γερμανική κατοχή