Μαλτέζος, Κωνσταντίνος, ;; - 1951

Καθηγητής ΕΜΠ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν.-Δεκ. 1951 ; τευχ. 319-330 , σ. 52-54
Δημοσιεύσεις:Περί του κανόνος του Rondelet διά τας εκ ξύλου δοκούς πεφορτισμένας ορθίως (άρθρο)
Επί των μετεωρολογικών περιόδων (βιβλίο)
Περί μίας αξιοσημειώτου οριζούσης (βιβλίο)
Φορείς εργασίας: