Σούλης, Γεώργιος Α., 1879-1957

Πολιτικός μηχανικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1879. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Πολυτεχενείο. Ασχολήθηκε με υδραυλικές μελέτες στη Θεσσαλία μέχρι το 1903 και μέχρι το 1910 με τα λιμενικά έργα στον Πειραιά. Μέχρι το 1914, υπηρέτησε ως Νομομηχανικός στην Κεφαλλονιά και στη Μεσσηνία και μέχρι το 1922 ως τμηματάρχης ανέγερσης διδακτηρίων στο Υπουργείο Παιδείας. Απ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά ; τευχ. 129-130 , σελ. 64
Δημοσιεύσεις:Ανάγκη αναθεωρήσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα
Υδραυλικές μελέτες
Σχολικά κτίρια