Γεννηματάς, Νικόλαος Β., 1875-1932

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών Αθήνα Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Μονάχου Δασική Σχολή Μόναχο Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Οικονόμου, Αριστ. , 1 Ιαν. 1932 ; τεύχ. 1 , σελ. 44-46
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Πραγματείες στα στοιχειώδη και ανώτερα μαθηματικά
Εισαγωγή στην Ελλάδα της εφαρμογής διανυσματικής ανάλυσης και γεωμετρίας στην θεωρητική μηχανική
Μαθήματα θεωρητικής μηχανικής
Διανυσματική ανάλυση μετέφαρμογών εις την γεωμετρίαν και την μηχανική
Αναλυτική γεωμετρία
Στοιχεία θεωρητικής μηχανικής
Διανυσματική γεωμετρία και ανάλυσις
Τραγούδια: συλλογή ποιημάτων
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Διαδίκτυο:Η Νεκρολογία για τον Νικόλαο Γεννηματά, Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιαν. 1932, τεύχ. 1, σελ. 44-46
Φωτογραφία του Νικολάου Γεννηματά