Βαγιανός, Γαβριήλ του Κωνσταντίνου, -1977

Αποφοίτησε το 1923 από το ΕΜΠ

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1923
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Κτιριακά έργα