Κυδωνιάτης, Σόλων του Παναγιώτη, 1905-2001

Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1905. Σπούδασε στο ΕΜΠ τα έτη 1921-1925, οπότε και αποφοίτησε. Κατείχε πτυχίο Δ' τάξεως εργολάβου Δημοσίων Εργων. Ασχολήθηκε με Οικοδομικές εργασίες. Ανάμεσα σε αυτές, ήταν η μελέτη και εκτέλεση των εργασιών κατασκευής εσωτερικών επιχρισμάτων του ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1925
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Δημοσιεύσεις:Αθήναι
Σημαντικά έργα:
Περιοχή γέννησης: