Βρυζάκης, Γεώργιος, -1932

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1892
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Διαμαντίδης, Γ. , 15 Νοεμβρ. 1932 , σελ. 1137-1138
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: