Μελισσινός, Σπυρίδων, 1868-1932

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών Αθήνα Ελλάδα, ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: