Κροντήρης, Νικόλαος, -1933;

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα, Νομική Σχολή Αθηνών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιαν. 1934 ; τευχ. 37-48 , σελ. 92
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:

Παρόμοια τεκμήρια