Μπούμης, Αλέξανδρος, -1934

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ.-1 Νοεμ. 1934 ; τευχ. 61-72 , σελ. 1011
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:

Παρόμοια τεκμήρια