Καζαμπάκας, Κωνσταντίνος Ι., 1904;-1934

Γεννήθηκε στην Καρδίτσα, τελειωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα και εισήχθει στο ΕΜΠ όπου διέκοψε τις σπουδές τους και συνέχισε στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Το 1927 επέστρεψε στην Ελλάδα και διωρήσθηκε στους Σ.Ε.Κ. (τμήμα γεφυρών). Το 1929 προσελήφθει απο την εταιρεία Foundation και εργάσθηκε στις μελέτες γεφυρών....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Πολυτεχνείο Βερολίνου
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: