Γεωργακόπουλος, Τιμόθεος Β., 1880-1935

Γεννήθηκε στο Ρόστοβ της Ρωσίας το 1880. Τέλειωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα, μετέβει στο Παρίσι όπου φοίτησε στο λύκειο Saint-Louis και συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Μεταλλευτική Σχολή του Παρισιού. Έκανε την πρακτική του άσκηση σε διάφορα ανθρακωρυχεία στη Γαλλία και το Βέλγιο. Το 1906 πήγε στην Αίγυπτο και εργάσθηκε στη Societe Anonyme du Behera και στο Υπο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Μεταλλευτική Σχολή Παρισιού
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε στο Ρόστοβ της Ρωσίας το 1880. Τέλειωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα, μετέβει στο Παρίσι όπου φοίτησε στο λύκειο Saint-Louis και συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Μεταλλευτική Σχολή του Παρισιού. Έκανε την πρακτική του άσκηση σε διάφορα ανθρακωρυχεία στη Γαλλία και το Βέλγιο. Το 1906 πήγε στην Αίγυπτο και εργάσθηκε στη Societe Anonyme du Behera και στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Το 1919 διορίσθηκε διευθυντής Σμυριδωρυχείων Νάξου, ενώ το 1927 μετετέθη στη θέση Επιθεωρητού Μεταλλείων όπου αργότερα προάχθηκε σε διευθυντή.