Ιατρού, Αντώνιος Ι., - 1935

Σπούδασε στη Σχολή Πολιτκών Μηχανικών. Το 1901 εγκαταστάθηκε στην Άιγυπτο όπου και άσκησε το επάγγελμά του.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουλ. 1935 ; τευχ. 85-96 , σελ. 653-654
Τόποι δραστηριότητας: