Οικονόμου, Αριστοτέλης, 1894-1936

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1894. Το 1912 γράφτηκε φοιτητής στη Φυσικομαθητική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1919 αναγορεύθηκε διδάκτωρ. Το 1925 εκλέγεται έκτακτος καθηγητής του Πολυτεχνείου και στα επόμενα δυο χρονια καθηγητής στη σχολή Εφαρμογής Πυροβολικού και στη Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού. Το 1930 διαδέχεται ως τακτικός καθηγητής του Πολυτεχνείου τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσικομαθηματική Σχολή Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Κριτικού, Ν. , 1 Απριλ. 1936 ; τευχ. 85-96 , σελ. 356
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: