Φασσέας, Δημήτριος, - 1936

Προσλήφθηκε το 1923 στο Χημείον της Γενικής Εφορίας Υλικού Πολέμου. Όταν αποσύρθηκε ίδρυσε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Νοεμβρ. 1936 ; τευχ. 109-120 , σελ. 1091-1092
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:

Παρόμοια τεκμήρια