Ραζέλος, Γεώργιος, 1858-1936

Σπούδασε την Τεχνική Επιστήμη στο Ελληνικό Πολυτεχνείο. Αρχικά εργάστηκε ως μηχανικός στο Μηχανουργείο <<Βασιλειάδης>> στον Πειραιά. Έφυγε για τη Γαλλία για να συνεχίσει τις σπουδές τους και όταν τις τελείωνσε εργάστηκε στους Γαλλικούς Σιδηρόδρομους P.L.M. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ανέλαβε τη διεύθυνση του μηχανουργικού εργοστασίου που ίδρυσε ο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1936 ; τευχ. 109-120 , σελ.937-938
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:

Παρόμοια τεκμήρια