Δίγκας, Κωνσταντίνος, - 1936

Σπούδασε στο Ε.Μ.Π. και αποφοίτησε το 1928. Αρχικά εργάσθηκε στη Γενική Εταιρεία Κατασκευών και το 1932 διωρήσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Ελλάδα 1928
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Σεπτ. 1936 ; τευχ. 109-120 , σελ. 847
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: