Γεωργακόπουλος, Αναστάσιος, - 1937

Τελείωσε το Πολυτεχνείο το 1910 και διορίσθηκε στην υπηρεσία των Δημοσίων Έργων και έφθασε μέχρι το βαθμό του επιθεωρητή.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1910
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιουλ. 1937 , σελ. 618
Φορείς εργασίας: