Οικονόμου, Ηρακλής Α., 1907-1938

Γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το 1907 και πήρε το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού το 1929. Αφού έκανε περισσότερες σπουδές στη Γαλλία εργάσθηκε στα Δημόσια Έργα του Υπουργείου Ναυτικών και διορίσθηκε επιμελητής της Εφαρμοσμένης Στατικής και των Σιδηρών Κατασκευών στο Πολυτεχνείο. Επίσης εργάσθηκε στο Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαρτ. 1938 ; τευχ. 157-168 , σελ. 263
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: