Πεζάνος, Σισίνιος, 1865-1938

Γεννήθηκε στην Πεζά του Ν. Ηρακλείου σπούδασε αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ και αποφοίτησε το 1890. Συνέβαλλε στην αποπεράτωση των έργων του Ισθμού της Κορίνθου, της αποξύρανσης της λίμνης Κωπαϊδος, των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου και της ανέργεσης συνοικισμών στη Θεσσαλία. Επίσης διετέλεσε Διευθυντής Δημοσίων Έργων Κρήτης καθώς και της Μακεδονί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αθήνα Ελλάδα 1890
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Μαϊου 1938 ; τευχ. 157-168 , σελ. 475
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: