Πετρίδης, Δημήτριος, 1905-1938

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο και αποφοίτησε το 1926. Εργάσθηκε στους Σιδηροδρόμους Πελοποννήσου, στο Δήμο Αθηναίων, στο Υπουργείο Πρωτευούσης.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουν. 1938 ; τευχ. 157-168 , σελ. 575
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:

Παρόμοια τεκμήρια