Αργυρόπουλος, Ιωάννης Π., 1851-1939

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1851. Όταν τέλειωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα μετέβη στο Παρίσι όπου και τέλειωσε το Λύκειο Saint-Louis. Σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός στην Ecole Nationale Superieure des Mines και έλαβε το πτυχίο του το 1876. Συνέχισε τις σπουδές του για ένα χρόνο ακόμα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης έως το 1877. Οταν επέστρεψε στην Ελλάδα εργάστηκε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Mines Παρίσι Γαλλία 1876, Πανεπιστήμιο Σορβόννης Παρίσι Γαλλία Φυσικομαθηματικές και Φιλοσοφικές σπουδές 1877
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Χαριτάκης, Θ. , 1 Φεβρ. 1939 , σελ. 90-91
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Υπόκαυστον
Γενική μελέτη των πλημμυρών του λεκανοπεδίου Αθηνών: σχετική της υπ' αριθμ. 17544 από 13 Νοεμβρίου ε. ε. διαταγής του επί των Εσωτερικών Υπουργείου
Στατιστικαί πληροφορίαι επί της παραγωγής μεταλλευμάτων κλπ. εν Ελλάδι
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων των εν λειτουργία μεταλλείων από του 1903-1908
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης: