Αργυρόπουλος, Ιωάννης Π., 1851-1939

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1851. Όταν τέλειωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα μετέβη στο Παρίσι όπου και τέλειωσε το Λύκειο Saint-Louis. Σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός στην Ecole Nationale Superieure des Mines και έλαβε το πτυχίο του το 1876. Συνέχισε τις σπουδές του για ένα χρόνο ακόμα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης έως το 1877. Οταν επέστρεψε στην Ελλάδα εργάστηκε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Mines Παρίσι Γαλλία 1876, Πανεπιστήμιο Σορβόννης Παρίσι Γαλλία Φυσικομαθηματικές και Φιλοσοφικές σπουδές 1877
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Χαριτάκης, Θ. , 1 Φεβρ. 1939 , σελ. 90-91
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Υπόκαυστον
Γενική μελέτη των πλημμυρών του λεκανοπεδίου Αθηνών: σχετική της υπ' αριθμ. 17544 από 13 Νοεμβρίου ε. ε. διαταγής του επί των Εσωτερικών Υπουργείου
Στατιστικαί πληροφορίαι επί της παραγωγής μεταλλευμάτων κλπ. εν Ελλάδι
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεων των εν λειτουργία μεταλλείων από του 1903-1908
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1851. Όταν τέλειωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα μετέβη στο Παρίσι όπου και τέλειωσε το Λύκειο Saint-Louis. Σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός στην Ecole Nationale Superieure des Mines και έλαβε το πτυχίο του το 1876. Συνέχισε τις σπουδές του για ένα χρόνο ακόμα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης έως το 1877. Οταν επέστρεψε στην Ελλάδα εργάστηκε αρχικά στην Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρείου και μετά στην Εταιρεία Μεταλλείων Σίφνου και Ευβοίας. Το 1885 μπήκε στην Υπηρεσία των Δημοσίων Εργων και μέσα απ' αυτή ασχολήθηκε με την κατασκευή της Διώρυγας Κορίνθου και με τους σιδηροδρόμους Πελοποννήσου και Πειραιώς. Οταν ιδρύθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ανέλαβε τη Διεύθυνση Σιδηροδρόμων και παρέμεινε διευθυντής μέχρι το 1923. Το 1888 διορίσθηκε καθηγητής στη Σιδηροδρομική και Μεταλλουργία στο Πολυτεχνείο. Το 1916 διετέλεσε υπουργός Συγκοινωνίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Σ. Λάμπρου. Υπήρξε μέλος του Ελληνικόυ Πολυτεχνικού Συλλόγου και διετέλεσε πρόεδρός του το διάστημα 1919-1921. Εξέδωσε σύγγραμμα Δίτομο Διδακτικό Περί Σιδηροδρομικής. Πέθανε το 1939. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Α', τεύχ. 1. σελ. 157 και Τεχνικά Χρονικά, Φεβρ. 1939, σελ. 90-91)