Ζαχαρίαδης, Αναστάσιος Κωνσταντίνου, 1888-1939

Γεννήθηκε το 1888 στο Σουέζ. Σπούδασε στην Ecole Speciale d' Architecture και έλαβε το πτυχίο του αρχιτέκτονα το 1913. Το 1914 επιστρέφει στην Αίγυπτο και εργάζεται στην αρχιτεκτονική υπηρεσία των Δημοσίων Έργων. Το 1916 έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εργάσθηκε για μια εξαετία στο γραφείο Νομοαρχιτέκτονος Θεσσαλονίκης και μελέτησε και εκτέλεσε π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία 1913
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Απριλ. 1939 , σελ. 291
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: