Μπάτσας, Δημήτριος Α., - 1939

Εργάστηκε στην Τεχνική Υπυρεσία του Υπουργείου των Οικονομικών και παρέμεινε εκεί μέχρι που διορίσθηκε στην Υπηρεσία Δημοσίων Έργων ως μηχανικός γ' τάξεως στο Νομό Αρκαδίας. Για ένα μικρό διάστημα εργάστηκε στην ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης. Το 1933 διορίζεται Γενικός Επιθεωρητής των Δημοσίων Έργων και αργότερα αναλαμβάνει τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1939 , σελ. 685
Φορείς εργασίας: