Μητσάκης, Νικόλαος, 1899 - 1941

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων και αποφοίτησε το 1921. Υπήρξε βοηθός του E. Hebrard, εργάστηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Μετείχε σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και είχε βραβευθεί για τα έργα του: Ευαγγελιστρία της Τήνου, Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ελλάδα 1921
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Ιουν. 1941 , σελ. 155
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων και αποφοίτησε το 1921. Υπήρξε βοηθός του E. Hebrard, εργάστηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Μετείχε σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και είχε βραβευθεί για τα έργα του: Ευαγγελιστρία της Τήνου, Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Επίσης μελέτησε και ανέγειρε τα Πανεπιστημιακά κτίρια της Θεσσαλονίκης.